Προμηθευτές Κατηγορίας

Ρουλεμάν βαθειάς αύλακος

Τα πιο γνωστά και κινήσιμα ρουλεμάν στο είδος τους. Χαρακτηρίζονται από την απλότητα και την οικονομική τους τιμή. Τα φορτία που δέχονται είναι ακτινικά και λόγο του χαμηλού συντελεστή τριβής, δέχονται υψηλές στροφές*. Ανθεκτικά και εύκολα στην συντήρηση τους διατίθενται σε μονόσφαιρα και δίσφαιρα καθώς και σε ανοιχτού ή κλειστού τύπου (2RS, ZZ κ.λ.π.). Οι σειρές αυτών των ρουλεμάν είναι οι εξής :

60..-62..-63..-64..-160..-618.. ή 68..-619.. ή 69..-622..-623..-42..-43..
* Στο τέλος υπάρχει πίνακας που επιδεικνύει τις δυνάμεις των ρουλεμάν σε σχέση με το τύπο τους.

Ρουλεμάν γωνιακής επαφής

Τα ρουλεμάν αυτά έχουν φτιαχτεί για να δέχονται τα φορτία τους αξονικά*. Για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σ’ αυτά, δημιουργήθηκε γωνία επαφής ανάμεσα στους οδηγούς και τις μπίλιες. Όσο μεγαλύτερη είναι η γωνία επαφής, εξίσου μεγαλώνουν και τα αξονικά φορτία.  Τα ρουλεμάν λειτουργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο, αποτέλεσμά έχουν να δέχονται μονόπαντα το φορτίο τους και γι’ αυτό να τα συνδυάζουμε πολλές φορές και με άλλα ρουλεμάν ίδιου τύπου αλλά αντίθετων φορών. Διατίθενται σε μονόσφαιρα και δίσφαιρα καθώς και σε ανοιχτού ή κλειστού τύπου (2RS, ZZ κ.λ.π.). Οι σειρές αυτών των ρουλεμάν είναι οι εξής :

72..-73..-32..-33..-52..-53..

* Στο τέλος υπάρχει πίνακας που επιδεικνύει τις δυνάμεις των ρουλεμάν σε σχέση με το τύπο τους.

Ρουλεμάν αυτορρύθμιστα

Τα αυτορρύθμιστα ρουλεμάν αποτελούνται από δυο σειρές μπίλιες. Σε συνεργασία με τον εσωτερικό οδηγό, τον κλωβό και το εξωτερικό δαχτυλίδι η λειτουργικότητά τους τα επιτρέπει σε εφαρμογές που να μην επηρεάζονται από άξονες κακών ευθυγραμμίσεων. Τα φορτία που δέχονται είναι ακτινικά* και λόγο του χαμηλού συντελεστή τριβής, δέχονται υψηλές στροφές. Διατίθενται με κυλινδρική οπή ή κωνική που συνεργάζονται με σφιγκτήρες συνάρμοσης. Επίσης διατίθενται σε ανοιχτού ή κλειστού τύπου (2RS, ZZ κ.λ.π.). Οι σειρές αυτών των ρουλεμάν είναι οι εξής :

12..-13..-22..-23..-112..-113..

* Στο τέλος υπάρχει πίνακας που επιδεικνύει τις δυνάμεις των ρουλεμάν σε σχέση με το τύπο τους.

Ρουλεμάν βαρελοειδή

Τα βαρελοειδή ρουλεμάν αποτελούνται από δυο σειρές βαρελοειδής κυλινδράκια.  Όπως και στα αυτορρύθμιστα ρουλεμάν, τα βαρελοειδή κυλινδράκια σε  συνεργασία με τον εσωτερικό οδηγό, τον κλωβό και το εξωτερικό δαχτυλίδι επιτρέπουν την λειτουργία τους σε εφαρμογές που να μην επηρεάζονται από άξονες κακών ευθυγραμμίσεων. Η κατηγορία αυτή είναι σχεδιασμένη να δέχονται βαριά ακτινικά αλλά και βαριά αξονικά φορτία* και στις δύο κατευθύνσεις. . Διατίθενται κι αυτά με κυλινδρική οπή ή κωνική που συνεργάζονται με σφιγκτήρες συνάρμοσης. Οι σειρές αυτών των ρουλεμάν είναι οι εξής :

213..-222..-223..-230..-231..-232..-239..-240..-241..

* Στο τέλος υπάρχει πίνακας που επιδεικνύει τις δυνάμεις των ρουλεμάν σε σχέση με το τύπο τους.

Ρουλεμάν κυλινδρικά

Τα  κυλινδρικά ρουλεμάν είναι μια αρκετά ιδιαίτερη σειρά η οποία έχει αρκετά μεγάλες ανοχές στα αξονικά φορτία* και ένα μεγάλο φάσμα στην ταχύτητα περιστροφής. Η ιδιαιτερότητα τους αναγνωρίζεται από την ποικιλία τύπων ως προς την διαίρεση ενός εκ των δυο δακτυλίων για να πραγματοποιείται η τοποθέτησή τους και κάτω από αντίξοες συνθήκες. Οι σειρές αυτών των ρουλεμάν είναι οι εξής :

N..2.., N..3.., N..4.., N..10.., N..22.., N..23..  (π.χ. NU 205, NUP 2208)

* Στο τέλος υπάρχει πίνακας που επιδεικνύει τις δυνάμεις των ρουλεμάν σε σχέση με το τύπο τους.

Ρουλεμάν κωνικά

Τα κωνικά ρουλεμάν είναι μια κατηγορία που κατέχουν υψηλές τιμές και σε ακτινικά αλλά και σε αξονικά φορτία(προς μια κατεύθυνση)*. Είναι διαιρούμενα ρουλεμάν και μπορούν να τοποθετηθούν χωριστά το ένα με το άλλο. Αποτελούνται από το εξωτερικό κωνικό δακτύλιο και τον κλωβό με τους κωνικούς κυλίνδρους που ενσωματώνεται με τον εσωτερικό δακτύλιο. Οι σειρές αυτών των ρουλεμάν είναι οι εξής :

302..-303..-313..-320..-322..-323..-330..-331..-332..-

* Στο τέλος υπάρχει πίνακας που επιδεικνύει τις δυνάμεις των ρουλεμάν σε σχέση με το τύπο τους.

Ρουλεμάν αξονικά σφαιρικά

Τα ρουλεμάν αυτά είναι φτιαγμένα όπως αναφέρει και το όνομά τους για να δέχονται μεγάλα αξονικά φορτία. Εν αντιθέσει όμως με τα ακτινικά φορτία που πρέπει να είναι μηδενικά*. Επίσης έχουν το πλεονέκτημα επειδή τα ρουλεμάν αυτά διαιρούνται να τοποθετούνται χωριστά (δακτύλιος άξονος με δακτύλιο φωλιάς και κλωβός με σφαίρες είναι διαιρούμενα). Διατίθενται σε μονόσφαιρα ή και δίσφαιρα. Οι σειρές αυτών των ρουλεμάν είναι οι εξής :

511..-512..-513..-514..-522..-523..-524..

* Στο τέλος υπάρχει πίνακας που επιδεικνύει τις δυνάμεις των ρουλεμάν σε σχέση με το τύπο τους.

Ρουλεμάν αξονικά βαρελοειδή

Τα ρουλεμάν αυτά είναι φτιαγμένα να δέχονται ακόμα μεγαλύτερα αξονικά φορτία εν αντιθέσει με τα σφαιρικά αξονικά. Επίσης άλλη μια διαφορά μεταξύ τους είναι ότι μπορούν να δεχτούν ακτινικά* φορτία. Κι αυτά κατέχουν το πλεονέκτημα του ότι διαιρούνται και τοποθετούνται χωριστά. Διατίθενται σε μονόσφαιρα και οι σειρές αυτών των ρουλεμάν είναι οι εξής :

293..-294..

* Στο τέλος υπάρχει πίνακας που επιδεικνύει τις δυνάμεις των ρουλεμάν σε σχέση με το τύπο τους.

Ρουλεμάν βελονοειδή

Τα βελονοειδή ρουλεμάν είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εφαρμόζονται σε απαιτητικές ως προς το μέγεθος και περιορισμένες διαστάσεις χώρου. Εν αντιθέσει με το μέγεθος τους, τα φορτία που δέχονται τα βελόνια είναι αρκετά μεγάλα. Οι σειρές αυτών των ρουλεμάν ποικίλουν διότι παίζει ρόλο ο τύπος του ρουλεμάν, αν υπάρχει εσωτερικός ή ακόμα και εξωτερικός δαχτύλιος κ.λ.π.

* Στο τέλος υπάρχει πίνακας που επιδεικνύει τις δυνάμεις των ρουλεμάν σε σχέση με το τύπο τους.

Ρουλεμάν εδράνων

Τα ρουλεμάν εδράνων είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να τοποθετούνται στα χυτά ή σιδερένια κελύφη με την βοήθεια του πομπέ εξωτερικού δακτυλίου. Είναι απλά στην κατασκευή τους όπως τα ρουλεμάν βαθειάς αύλακος έχοντας ως προτέρημα την τοποθέτηση του άξονα χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία σφιγκτήρα συνάρμοσης. Οι πιο κινήσιμοι τύποι των ρουλεμάν αυτών ως προς την συνάρμοση του άξονα είναι :

§  Δυο λαιμοί και σύσφιξη του άξονα με κοχλία(ακέφαλή άλλεν).

§  Ένας λαιμός και σύσφιξη του άξονα με κοχλία (ακέφαλή άλλεν).

§  Δυο λαιμοί και σύσφιξη του άξονα με έκκεντρη ροδέλα.

§  Ένας λαιμός και σύσφιξη του άξονα με έκκεντρη ροδέλα.

§  Σύσφιξη του άξονα με σφιγκτήρα συνάρμοσης.

Επίσης όλοι οι προαναφερόμενοι τύποι διατίθενται σε δυο σειρές :

..2.., ..3.. (π.χ.UC 205, UC 305)

* Στο τέλος υπάρχει πίνακας που επιδεικνύει τις δυνάμεις των ρουλεμάν σε σχέση με το τύπο τους.

Alt Text